COMPARTIMENT STARE CIVILA

Atributii:

1. Procedează la întocmirea actelor de naştere;

2. Procedează la întocmirea actelor de căsătorie ;

3. Procedează la întocmirea actelor de deces ;

4. Transmite la sfârşitul fiecărei luni situaţiile statistice la Direcţia judeţeană de statistică, şi la S.P.C.L.E.P.;

5. Întocmeşte referatele şi dispoziţiile privind rectificarea actelor de stare civilă;

6. Păstrează şi ţine evidenta registrelor de stare civila, exemplarul I şi II, după caz, a lucrărilor de stare civilă ce le aparţin şi a certificatelor de stare civilă;

7. Se îngrijeşte de copierea registrelor de stare civila pierdute ori distruse parţial sau total, după exemplarul existent;

8. Efectuează menţiuni în registrele de stare civilă;

9. Eliberează extrase pentru uzul organelor de stat privind înregistrările din registrele de stare civilă la cererea organelor stabilite de lege;

10. Sesizează organele de politie şi participă la verificările ce se fac în cazul dispariţiei certificatelor de stare civilă în alb;

11. Se îngrijeşte de tipărirea imprimatelor şi formularelor auxiliare folosite în domeniul stării civile;

12. Atribuie codurile numerice personale;

13. Întocmeşte rapoarte, informări, situaţii statistice privind activitatea de stare civilă;

14. Ține evidenţa privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

15. Primeşte şi soluţionează cererile privind dobândirea sau schimbarea numelui pe cale administrativă;

16. Primeşte şi transmite , iar după aprobare întocmeşte acte de stare civilă prin transcriere;

17. Eliberează la cerere certificate de naştere, căsătorie sau deces conform legii;

Publicatii:

2020

Warning: chdir(): No such file or directory (errno 2) in /home/brestovat/public_html/php/files.php on line 6
monitorul-oficial-local
obiceiuri-si-traditii
obiective-turistice
ocupatii-si-mestesuguri
registru-agricol
resurse-umane
secretariat-relatii-public
situatii-de-urgenta
stare-civila
taxe-si-impozite
urbanism
404
achizitii-publice
administratie-locala
anunturi-publice-data
anunturi-publice
asistenta-sociala
consiliu-local
contact
cultura
dispozitii
evenimente-locale
financiar-contabil
foto
geografie
hotarari-consiliu-local
index
informatii-publice
istoric
judiciar
lacase-de-cult

2019

Warning: chdir(): No such file or directory (errno 2) in /home/brestovat/public_html/php/files.php on line 6
monitorul-oficial-local
obiceiuri-si-traditii
obiective-turistice
ocupatii-si-mestesuguri
registru-agricol
resurse-umane
secretariat-relatii-public
situatii-de-urgenta
stare-civila
taxe-si-impozite
urbanism
404
achizitii-publice
administratie-locala
anunturi-publice-data
anunturi-publice
asistenta-sociala
consiliu-local
contact
cultura
dispozitii
evenimente-locale
financiar-contabil
foto
geografie
hotarari-consiliu-local
index
informatii-publice
istoric
judiciar
lacase-de-cult
2018
3689-publicatie-casatorie.pdf
3657-publicatie-casatorie.pdf
3637-pulicatie-casatorie.pdf
2017
3591-PUBLICATIE.pdf
3550-publicatie-stare-civila-03-07-2017.pdf
3541-2017-publicatie-de-casatorie.pdf