INFORMATII PUBLICE

Solicitarea informatiilor de inters public


. . .

Buletin informativ al informatiilor de interes public


. . .

Buget


PROIECT BUGET 2018-REVIZUIT - 13.02.2018
Proiect buget 2018 - 07.02.2018
Buget rectificat 07.11.2017
Dare de seama trimestriala 30.09.2017
Buget rectificat 29.09.2017 Centralizator, Functionare, Dezvoltare
Dare de seama trimestriala - 30.06.2017
Buget rectificat - 21.12.2015
Cont de Executie Buget Local 2015

Bilanturi contabile


. . .

Achizitii publice


CONTRACTEDeclarații de avere și de interese


Declaratie Avere - Banias Aurica
Declaratie Avere - Costescu Gheorghe
Declaratie Avere - Dobra Eugen
Declaratie Avere - Garjitzky Tina Tatiana
Declaratie Avere - Hedre Valentin-Ionel
Declaratie Avere - Mocan Dumitru Laurentiu
Declaratie Avere - Resmerita Ciprian