CULTURA


Instituţii şcolare:

Şcoala cu clasele I-IV Brestovăţ;
Grădiniţa cu program normal: Brestovăţ.

Instituţii culturale:

Cămine culturale: Brestovăţ, Coşarii, Lucareţ şi Teş.