PRIMARIA COMUNEI BRESTOVĂȚ

Despre institutie


În conformitate cu dispoziţiile art.121 din Constituţia României, coroborate cu cele ale art.23 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Brestovăț şi Primarul comunei Brestovăț sunt autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în comuna Brestovăț.

Raporturile dintre Consiliul Local Brestovăț şi Consiliul Judeţean Timiș se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor locale, între administraţia publică judeţeană şi cea locală neexistând raporturi de subordonare.

ConducerePrimar: Dobra Eugen
Viceprimar: Costescu Gheorghe
Secretar: Resmeriță CiprianOrganizare


Pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare, Primarul Comunei Brestovăț beneficiază de un aparat de specialitate pe care îl conduce şi care este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

ORGANIGRAMA:
. . .

Programe si Strategii


Asfaltarea tuturor străzilor localităţilor aparţinătoare comunei Brestovăţ.
Înfiinţarea unei reţele de canalizare.
Extinderea reţelei de apă în toate localităţile aparţinătoare comunei Brestovăţ.
Introducerea unui operator de transport persoane autorizat.


Rapoarte si studii


Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

- Extinderea reţelei de apă în toate localităţile aparţinătoare comunei Brestovăţ;
- Înfiinţarea unei reţele de canalizare;
- Asfaltarea tuturor străzilor localităţilor aparţinătoare comunei Bresovăţ;
- Atragerea de investitori;
- Introducerea unui operator de transport persoane autorizat.


Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă:

- Proiect integrat: „Îmbunătăţirea infrastructurii fizice şi a serviciilor de bază în comuna Brestovăţ, judeţul Timiş“ - proiect finanţat prin programul PNDR, măsura 322.